’ерсонський в≥докремлений   п≥дрозд≥л

створено  в  червн≥  2001  року. ќчолюЇ

п≥дрозд≥л з першого дн¤ його ≥снуванн¤

кандидат   ф≥лолог≥чних   наук,   доцент

“ет¤на  ћиколањвна  √ромова

   

 

 

 

 

 

 

 

 ’≈–—ќЌ—№ »…   ¬≤ƒќ –≈ћЋ≈Ќ»…   ѕ≤ƒ–ќ«ƒ≤Ћ

(акредитац≥¤  ћќ”  за  IV р≥внем, л≥ц. є 235105)

 ™¬–ќѕ≈…—№ »…  ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

 

  

 

 

      ћ≥сто ’ерсон Ц великий промисловий центр ”крањни, що маЇ потужний машинобуд≥вний комплекс, а також чимало п≥дприЇмств легкоњ ≥ переробноњ промисловост≥. ” м≥ст≥ й област≥ гостро в≥дчуваЇтьс¤ потреба в фах≥вц¤х новоњ генерац≥њ, ¤к≥ здатн≥ вт≥лити у житт¤ нову концепц≥ю розвитку п≥дприЇмств, ефективно працюючих в умовах ринкових в≥дносин. ÷е було передумовою створенн¤ у м≥ст≥ в≥докремленого п≥дрозд≥лу (ф≥л≥њ) на баз≥ ™вропейського ун≥верситету ≥нформац≥йних технолог≥й, менеджменту та б≥знесу (м.  ињв).
    ’ерсонська ф≥л≥¤, ¤ка створена в червн≥ 2001 року, - це один з наймолодших в≥докремлених рег≥ональних п≥дрозд≥л≥в ≈вропейського ун≥верситету.  ¬икладацький склад п≥дрозд≥лу - квал≥ф≥кован≥   викладач≥, б≥льша к≥льк≥сть ¤ких маЇ науковий ступ≥нь ≥ вчене званн¤. ƒл¤ роботи в ф≥л≥њ залучаютьс¤ пров≥дн≥ вчен≥ ’ерсонщини. Ќин≥ в ’ерсонському п≥дрозд≥л≥ понад 300 студент≥в денноњ та заочноњ форм навчанн¤. ‘≥л≥¤ готуЇ фах≥вц≥в з вищою осв≥тою за такими спец≥альност¤ми: ф≥нанси; банк≥вська справа; обл≥к ≥ аудит; економ≥ка п≥дприЇмства; маркетинг; менеджмент орган≥зац≥й (виробнича ф≥рма, орган≥зац≥¤ охорони здоров'¤ (п≥сл¤ медучилища на 3 курс); менеджмент зовн≥шньоњ економ≥чноњ д≥¤льност≥ (митний контроль, м≥жнародний туристичний б≥знес, м≥жнародн≥ перевезенн¤). Ѕажаюч≥ можуть за 1,5-2 роки отримати другу вищу осв≥ту з будь-¤коњ спец≥альност≥. ƒл¤ учн≥в 10-х клас≥в при ун≥верситет≥ працюють ≥нтегрован≥ "ун≥верситетськи курси". 11 - класники можуть навчатис¤ на курсах початковоњ економ≥чноњ осв≥ти, св≥доцтво про зак≥нченн¤ ¤ких гарантуЇ   зарахуванн¤ до ун≥верситету без вступних ≥спит≥в. ѕо зак≥нченню п≥дрозд≥лу ун≥верситету випукники одержують два диплома: диплом державного зразка  ињвського ун≥верситету та диплом Ївропейського стандарту. ѕри ун≥верситет≥ д≥Ї консультац≥йний пункт з питань навчанн¤ за кордоном.
    ‘≥л≥¤ розташована в центр≥ м≥ста (пр. ”шакова, 9). ¬она маЇ простор≥ аудитор≥њ, що обладнан≥ зручними мебл¤ми, комп`ютерний клас з сучасним програмним забезпеченн¤м, б≥бл≥отеку та читальну залу, - все це даЇ можлив≥сть ефективно зд≥йснювати навчальний процес. ” б≥бл≥отечному фонд≥ ф≥л≥њ Ї основна л≥тература з р≥зних спец≥альностей, а також Їлектронн≥ нос≥њ багатьох п≥дручник≥в та навчальних пос≥бник≥в. ўор≥чно зд≥йснюЇтьс¤ п≥дписка на спец≥альн≥ пер≥одичн≥ виданн¤. ‘ункц≥онують дв≥ кафедри: економ≥ки ≥ менеджменту (зав≥дувач - доктор економ≥чних наук, професор ¬.≤. Ѕлагодатний), соц≥ально-гуман≥тарних та фундаментальних дисципл≥н (зав≥дувач - доктор техн≥чних наук, професор ¬.≤.  равцов). Ќавчальн≥ плани ≥ робоч≥ програми, за ¤кими орган≥зовано навчанн¤, в≥дпов≥дають сучасним вимогам. ¬они виход¤ть з того, що ’’≤ стор≥чч¤ буде стор≥чч¤м вир≥шенн¤ глобальних проблем сучасноњ цив≥л≥зац≥њ, а тому осв≥та повинна сформувати здатн≥сть особистост≥ до глобального мисленн¤, виховати њњ в контекст≥ фундаментальних ц≥нностей, озброњти найнов≥тн≥шими знанн¤ми.  онцепц≥¤ осв≥ти, ¤ка сформульована в ф≥л≥њ ≥ покладена в основу процесу навчанн¤, - це п≥дготовка високоосв≥чених, високопрофес≥йних фах≥вц≥в, що вм≥ють цив≥л≥зовано працювати в сучасних умовах господарюванн¤, волод≥ють демократичним св≥тогл¤дом ≥ фундаментальною культурою. ÷¤ концепц≥¤ ставить висок≥ вимоги до вс≥х складових навчального процесу, зокрема до навчально-методичноњ, науковоњ, виховноњ роботи та до њх кадрового забезпеченн¤. Ќаукова робота ф≥л≥њ нин≥ ведетьс¤ у напр¤м≥ розробки ≥ впровадженн¤ ≥нновац≥йних метод≥в навчанн¤ з використанн¤м засоб≥в ≥нформац≥йних технолог≥й, розробки ≥ впровадженн¤ систем автоматизац≥њ управл≥нн¤ ≥нвестиц≥йними проектами на промислових п≥дприЇмствах, створенн¤ власних програмних продукт≥в. —туденти ф≥л≥њ беруть участь у щор≥чних предметних ол≥мп≥адах ≥ наукових конференц≥¤х ™вропейського ун≥верситету. Ѕ≥льш≥сть студент≥в на практиц≥ реал≥зують принцип ™вропейського ун≥верситету - "¬чись, працюючи". ¬они працюють у банках, консалтингових ф≥рмах, страхових компан≥¤х та ≥нших орган≥зац≥¤х за своњми спец≥альност¤ми.    јдреса: ’ерсон, пр-т ”шакова, 9. “ел.: (0552) 26-21-6

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Hosted by uCoz